Härwelikisan säännöt

Osallistuminen

 1. Härwelikisa alkaa härwelien patentoinnista ja loppuu tulosten julkistukseen Teekkarikasteessa.
 2. Kisaan voivat osallistua Tampereen teekkarit ry:n perustajajäsenet.
 3. Kisaan osallistuvat yhdistykset kokoavat vain fukseista koostuvan Härwelitiimin, joka hoitaa Härwelin suunnittelun sekä rakennuksen. Fukseiksi lasketaan tämän kisan puitteissa kaikki osallistuvan yhdistyksen 1. vuoden opiskelijat, maisterifuksit mukaan luettuina.

Patentointi

 1. Jokaisen kisaan osallistuvan Härwelitiimin on patentoitava kaksi (2) Härweli-ideaa ennen Härwelin rakentamisen aloittamista. Ideat käsitellään tärkeysjärjestyksessä: ensin mainittu idea on ensisijainen ja toiseksi mainittu toissijainen.
 2. Patenttihakemuksessa ilmoitetaan Härwelitiimille myös kaksi (2) yhteyshenkilöä, jotka saavat kaikki Härwelikisaan ja Härwelien rakentamiseen liittyvät tiedotteet sekä yhteydenotot.
 3. Oikeus rakentaa Härweli perustuu patentointiin ja vaatii kisan järjestäjien hyväksynnän idealle. Kisan järjestäjät käsittelevät saapuneet patenttihakemukset mahdollisimman nopeasti ja tiedottavat ideoiden hyväksynnästä hakemuksessa mainituille yhteyshenkilöille.
 4. Ideat hyväksytään periaatteella nopeat syövät hitaat: liian samanlaisista ideoista hyväksytään ensin patenttihakemuksen kautta saapunut ja jälkimmäisen hakemuksen kohdalla hyväksytään korvaavana toissijainen Härweli-idea.
 5. Jos toissijainenkin idea on liian samanlainen kuin joku aiemmin saapunut idea, tiedotetaan tilanteesta Härwelitiimin yhteyshenkilöille erikseen ja pyydetään lähettämään uudet ideat patentoitaviksi.
 6. Kaikki Suomen lakia rikkovat sekä yleisesti hyvän maun vastaiset, pahennusta herättävät tai loukkaavat ideat ovat kiellettyjä. Ideoissa on muutenkin noudatettava hyvää teekkarihenkeä.
 7. Hylätyn idean toteuttava Härwelitiimi suljetaan pois kisasta.
 8. Patentointi alkaa ja päättyy erikseen määriteltyinä aikoina, jotka ilmoitetaan osoitteessa http://härweli.fi/patents. Samassa osoitteessa tapahtuu myös itse patenttihakemuksen lähettäminen. Patentoinnin päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Rakentaminen

 1. Härwelien rakentaminen suoritetaan Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Bommisuojassa eli Bommarissa rakentamiseen osoitetulla alueella sitsitilassa. Jokaiselle Härwelitiimille on merkitty oma paikkansa, jossa Härweli ja siihen liittyvät rakennustarvikkeet on säilytettävä rakennusaikoina.
 2. Härwelipaikkaa ei tarvitse varata
 3. Härwelin enimmäiskoko on 2m x 2m x 4m, jotta Härweli varmasti mahtuu Wappuyön kuljetuksen kyytiin. Mikäli Härwelin koko ylittää annetut mitat, on Härwelitiimi itse vastuussa Härwelin kuljettamisesta Sorin aukiolle.
 4. Toisten Härwelitiimien Härwelien sabotointi, vahingoittaminen ja muu rakentamisen häiritseminen on ankarasti kielletty ja saattaa johtaa kisasta hylkäämiseen.
 5. Savun, tulen ja soihtujen käyttö Härweleissä ja ylipäätään fuksikulkueessa on myöskin ankarasti kielletty! Jos Härwelitiimiä mietityttää toistenlaisten efektien käyttö, on suositeltavaa ottaa yhteyttä info@harweli.fi ja varmistaa tilanne.
 6. Härweliä saa rakentaa vain erikseen määriteltyinä rakennusaikoina, jotka tiedotetaan erikseen Härwelitiimien yhteyshenkilöille patentoinnin jälkeen ja ovat nähtävissä myös osoitteessa http://härweli.fi. Kisan järjestäjät tiedottavat aina Härwelitiimien yhteyshenkilöitä mahdollisista muutoksista rakennusaikoihin.
 7. Muina aikoina Härwelit on pidettävä syrjässä niille osoitetussa säilytyspaikassa, poissa Bommarissa järjestettävien tapahtumien tieltä. Härwelitiimi on vastuussa Härwelinsä syrjään siirtämisestä ennen sallittujen rakennusaikojen päättymistä.

Kuljetus ja kulkue

 1. Härweleitä säilytetään Bommarissa Wappuyöhön, jolloin ne lastataan erityisesti tarkoitusta varten järjestetyn rekan kyytiin kuljetettaviksi Alexandra Siltasen puistoon seuraavan iltapäivän fuksikulkuetta varten.
 2. Härwelitiimin yhteyshenkilöt ovat vastuussa Härwelinsä lastaamisesta Wappuyön kuljetuksen kyytiin.
 3. Härwelitiimi on vastuussa Härwelistään ja sen vahtimisesta kuljetuksen päättymisestä kulkueen loppuun saakka.
 4. Kulkueen lopuksi Härwelit hävitetään siirtämällä ne niille erikseen osoitetuille roskalavoille Koskenrannassa. MIkäli Härwelitiimi haluaa säilyttää Härwelinsä kulkueen jäljiltä, vastaa Härwelitiimi itse Härwelinsä kuljetuksesta pois Koskenrannasta.

Härwelien arvostelu ja tuomitseminen

 1. Härwelit tuomitsee kisan järjestäjien nimittämä arvovaltainen tuomaristo Alexandra Siltasen puistossa Wappupäivän aamuna sekä fuksikulkueessa myöhemmin samana päivänä.
 2. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa Härwelitiimin hylkäämiseen kisasta.
 3. Härwelit arvostellaan ja pisteytetään seuraavissa kategorioissa, joiden keskiarvosta muodostetaan jokaisen Härwelin kokonaisarvosana:
  • Ajankohtaisuus ja sen esilletuonti
  • Toteutus ja rakennuslaatu
  • Ulkonäkö
  • Teknisyys
  • Oman opintoalan näkyminen
 4. Härwelikisan tulokset julkistetaan Teekkarikasteen juonnossa heti fuksikulkueen saavuttua Koskenrantaan. Julkistuksessa julistetaan voittanut Härweli sekä erityismaininnat. Voittanut tiimi palkitaan tulosten julkistamisen yhteydessä, joten Härwelitiimien vastuulla on pysyä kuulolla kasteen alkujuontojen ajan, ja tulla vastaanottamaan voitetut palkinnot.
 5. Tuomariston päätös on lopullinen eikä arvostelusta ole valitusoikeutta.
 6. Härwelikisan palkinnot vaihtelevat vuosittain. Ajankohtaiset palkinnot ovat nähtävissä osoitteessa https://härweli.fi .

Sääntöjen tulkinta ja muuttaminen

 1. Härwelikisan järjestäjien tulkinta näistä säännöistä on lopullinen.
 2. Härwelikisan järjestäjät pidättävät oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen kisa-ajan ulkopuolella.

Säännöt on päivitetty 4.4.2022.